ฝ่ายขาย เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8:00 – 17:00 น.
ฝ่ายบริการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 7:00 – 18:00 น.