CAREER

  - เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี

  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

  - ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาติขับขี

  - บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์

  - มีประสบการณ์ในงานขายรถยนต์ 1-2 ปี  (หากเคยขายรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

  กรณีจบวุฒิ ปวส. จะต้องมีประสบกาณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

  กรณีจบวุฒิ ปวส. จะต้องมีประสบกาณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

  กรณีจบวุฒิ ปวส. จะต้องมีประสบกาณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้

  -เพศ ชาย

  -วุฒิ ปริญญาตรี

  -ชอบงานธุการและมีความรู้เรื่องช่าง(ซ่อม-สร้าง)