CAREER
พนักงานบัญชีการเงิน ประจำสาขาแหลมฉบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร:

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

  กรณีจบวุฒิ ปวส. จะต้องมีประสบกาณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้

ความรับผิดชอบ:

   ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกเงินสดย่อย

   บันทึกบัญชีด้านรับเงิน และตัดลูกหนี้ในระบบ

สวัสดิการ:

  สวัสดิการ