CAREER
พนักงานธุรการประจำสาขากิ่งแก้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร:

  -เพศ ชาย

  -วุฒิ ปริญญาตรี

  -ชอบงานธุการและมีความรู้เรื่องช่าง(ซ่อม-สร้าง)

   

ความรับผิดชอบ:

  ดูแลปรับปรุงเกี่ยวกับการสถานที่ในบริษัท

สวัสดิการ:

  สวัสดิการ